Et verdig farvel

 

Et verdig farvel

Døden kommer brått, selv når den er ventet. Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig.

Og livet er forandret. Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse like sterk som følelsen av sorg.

Velger du et byrå tilsluttet Byråalliansen kan du være trygg på at verdigheten er bevart. Et medlem av Byråalliansen er et begravelsesbyrå med faglig tyngde og erfaring.

Vi gjør vårt ytterste for å komme pårørende i møte, i den situasjonen de står i. Vi kan ta hånd om alle praktiske sider ved gravferden.

Alle våre gravferdskonsulenter er utdannet i tråd med bransjens krav til standard. Ethvert kjennskap til private familieanliggender omfattes av taushetsplikten.